Våra tjänster inom Ekonomi

Bokföring & Redovisning

-Löpande bokföring
-Momsredovisning
-Bokslut
-Löneadministration
-Deklaration

Bokslut & Årsredovisning

-Sammanställning av Löpande bokföring
-Bokslutstransaktioner
-Justering av vinst
-Utdelning

Deklaration

-Momsdeklaration
-Inkomstdeklaration
-skattedeklaration
-3:12 reglerna
-Deklaration av K10